Автозакон

Зона пользователя

Талон о прохождении государственного технического осмотра

Печать E-mail

СТАНДАРТ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ТАЛОН ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ.
БЛАНК. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Талон о прохождении государственного технического осмотра.
Бланк. Общие требования

Чинний від 2007—12-01

1 РОЗРОБЛЕНО Центром безпеки дорожнього руху при Департаменті ДАІ МВС України
УНЕСЕНО Департаментом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України

2 РОЗРОБНИКИ: О. Калинський (керівник теми), В. Зайченко, Є. Макаренко, І. Савченко

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.10.2007 № 384 

4 НА ЗАМІНУ СОУ 78—45-005—2005 

ЗАРЕЄСТРОВАНО ДП „УкрНДНЦ” № 32595752/1615 від 08.11.2007р.

Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Департаменту Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України

ЗМІСТ

 1. Сфера застосування
 2. Загальні положення
 3. Загальні вимоги
 4. Ступені захисту
 5. Гарантії виробника
 6. Додаток А (обов’язковий). Лицьовий бік талонів
 7. Додаток Б (обов’язковий). Зворотний бік талонів типів 1 та 2
 8. Додаток В (обов’язковий). Зразок талонів типу 1 залежно від року проходження чергового державного технічного огляду
 9. Додаток Г (обов’язковий). Ступені захисту талонів

ТАЛОН ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ.
БЛАНК. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1 Сфера застосування
Стандарт МВС України СОУ 78—45-005—2007 „Талон про проходження державного технічного огляду. Бланк. Загальні вимоги” (далі — стандарт) установлює загальні вимоги до бланків талонів про проходження державного технічного огляду (далі — талони) транспортних засобів, що зареєстровані в Державтоінспекції МВС України.
Талони впроваджено на території України з метою підтвердження відповідності транспортного засобу вимогам законодавства, правилам, нормам і стандартам у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища.
Дотримання вимог цього стандарту є обов’язковим для підприємств-виробників талонів.

 

2 Загальні положення
2.1 Бланки талонів виготовляються централізовано на замовлення Департаменту Державтоінспекції МВС України (далі — ДДАІ МВС).
2.2 Запроваджується два типи талонів про проходження державного технічного огляду:
Тип 1 — талони, що видаються при проведенні державного технічного огляду терміном на 1 або 2 роки.
Тип 2 — талони, що видаються при проведенні державного технічного огляду терміном на півріччя.
2.3 Бланки талонів мають облікову серію і номер та виготовляються друкарським способом з використанням ступенів захисту від фальсифікації і підроблень.
2.4 Підприємство-виробник виготовляє оригінали-макети талонів згідно з вимогами цього стандарту та відповідно до технічного опису талона.
2.5 Талони видаються після проведення державного технічного огляду в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
2.6 Талон закріплюється з внутрішнього боку в правому нижньому кутку переднього вітрового скла транспортного засобу. Для кріплення талона на вітровому склі транспортного засобу можуть використовуватися пристрої та матеріали, які не повинні обмежувати безперешкодне виймання та вкладання талона та запобігати його випадінню. На транспортних засобах, у конструкції яких вітрове скло відсутнє, талон про проходження державного технічного огляду знаходиться у власника разом з реєстраційними документами.

 

3. Загальні вимоги
3.1 Бланки талонів виготовляють згідно з вимогами цього стандарту. Розміри бланків наведено в додатках А та Б.
3.2 Для виготовлення бланків талонів необхідно використовувати цупкий папір.
3.3 Загальний фон лицьового боку талона повинен бути нанесений яскравою фарбою.
3.4 Фарба, що застосовується для нанесення фону, рисунків, написів і позначень, має бути стійкою до несприятливого атмосферного впливу та сонячного випромінювання.
3.5 Текст і реквізити талона мають бути виконані українською мовою та арабськими цифрами.
3.6 Дані, що заносяться до талона, мають бути завірені підписом та особистим штампом посадової особи Державтоінспекції МВС, яка видала цей талон.
3.7 Заповнення реквізитів бланків талонів виконується чорнилом синього або чорного кольору, який не змінюється під впливом сонячних променів, або за допомогою комп’ютерної техніки.

3.8 Лицьовий бік талона
3.8.1 Розміри полів зазначено у додатку А.
3.8.2 У верхній лівій частині талона мають бути нанесені слова: „ДАІ МВС України”.
3.8.3 У нижній лівій частині талона має бути зображено емблему Державної автомобільної інспекції МВС України.
3.8.4 З правого боку у верхній частині талона на відстані 3 мм від верхнього краю бланка наноситься рамка для позначення серії та номера талона. Серія талона складається з двох літер кирилиці, а номер — із шести арабських цифр. Талони мають наскрізну нумерацію. Серія і номер наносяться підприємством-виробником під час виготовлення та узгоджуються з ДДАІ МВС.
3.8.5 Під рамкою з позначенням серії та номера талона у верхній його частині має бути надрукована рамка білого кольору розміром 8Ч45 мм. У середину верхньої рамки вписується державний номер транспортного засобу.
3.8.6 У верхній частині талона, праворуч від напису “ДАІ МВС України”, на талонах типу 2 розміщується поле білого кольору з нанесеними контурами зображення цифр 1 та 2, що позначають півріччя, в якому транспортний засіб підлягає поданню на проходження чергового державного технічного огляду. Цифра наноситься чорнилом синього або чорного кольору, що не змінюється під впливом сонячного проміння, або за допомогою комп’ютерної техніки.
3.8.7 Посередині відносно горизонтальної осі талона праворуч вказується рік, у якому транспортний засіб підлягає поданню на проходження чергового державного технічного огляду.
3.8.8 У нижній частині талона праворуч розміщується рамка білого кольору розміром (10Ч70) мм для позначення марки та моделі транспортного засобу.
3.8.9 Загальний фон лицьового боку талона обов’язково має змінюватися залежно від року проходження чергового державного технічного огляду транспортного засобу і відповідати додаткові В. Загальний фон повинен заповнювати не менш ніж 70% поверхні лицьового боку бланка.

3.9 Зворотний бік талона
3.9.1 Розміри талона зазначено на рисунку Б.
3.9.2 На зворотному боці талона мають бути такі реквізити:

 • назва виду документа;
 • № шасі (кузова, рами);
 • місце для підпису та штампа посадової особи ДАІ МВС;
 • дата проведення технічного огляду;
 • дата проведення чергового технічного огляду;
 • напис “Згідно з п. 7 ст. 37 Закону України “Про дорожній рух” забороняється експлуатація транспортних засобів за відсутності талонів про проходження державного технічного огляду”.

3.10 Пакування
3.10.1 Для пакування бланків талонів використовують папір, картон, ящики з гофрованого картону, що відповідають вимогам чинних нормативних документів. Бланки треба пакувати таким чином, щоб запобігти їх пошкодженню.
3.10.2 Пакувальна одиниця обв’язується полімерною стрічкою або іншим обв’язувальним матеріалом і обов’язково обклеюється з усіх боків клейкою стрічкою, яка повинна забезпечувати захист від несанкціонованого відкривання. Клейка стрічка має бути одноразового використання.

3.11 Маркування
3.11.1 На кожній пакувальній одиниці має бути маркування, яке наноситься типографським способом, штампом чи шляхом наклеювання бирки.
3.11.2 Марковання має містити таку інформацію:

 • назва підприємства-виробника та його адреса;
 • номер замовлення;
 • назва замовлення;
 • кількість примірників бланків у пачці та номери першого й останнього бланків пакувальної одиниці;
 • відмітка відділу технічного контролю;
 • штамп пакувальника;
 • дата пакування;
 • позначення цього стандарту;
 • умови зберігання і транспортування.

3.12 Транспортування
Перевозити бланки необхідно таким чином, щоб запобігти механічним пошкодженням та потраплянню на них вологи під час транспортування будь-яким видом транспорту.

3.13 Зберігання
Бланки талонів мають зберігатися в закритому приміщенні з відносною вологістю не більше 70% та за умови відсутності будь-яких випарів.

4. Ступені захисту
4.1 Талон повинен мати ступені захисту від фальсифікації і підроблень, а саме:

 • захисну сітку;
 • мікрошрифт;
 • голографічний захисний елемент;
 • позначення, нанесені невидимою фарбою.

 

4.2 Захисна сітка талона на зворотному боці складається з кіл, усередині яких почергово нанесено Державний Герб України та мікротекстом — слово „ДАІ”. Герб, текст і кола виконуються такою ж фарбою, що й основний колір бланка на лицьовому боці.
4.3 Лінії чорного кольору, що знаходяться на зворотному боці талона про проходження державного технічного огляду, після слів “№ шасі (кузова, рами)” та “Посадова особа ДАІ МВС” мають складатися зі слова „ДАІ”, виконаного мікротекстом.
4.4 Невидима фарба, що під ультрафіолетовими променями висвітлюється жовтим кольором, застосовується для нанесення на лицьовому боці талона Державного Герба України, року проходження чергового державного технічного огляду транспортного засобу та розпізнавального автомобільного знака України.
4.5 Види ступенів захисту, їх розташування та колір невидимої фарби можуть змінюватися за узгодженням з ДДАІ МВС України.
4.6 Зразки нанесення ступенів захисту на бланках талонів наведено в додатку Г. 

 

5. Гарантії виробника
5.1 Кількість і номери бланків в одній упаковці повинні відповідати кількості та номерам, зазначеним на бирці.
5.2 Кількість бланків в одній упаковці залежить від матеріалу, який застосовується для пакування.
5.3 Наявність усіх реквізитів на бланку та відсутність механічних пошкоджень контролюється візуально.
5.4 Гарантійний термін експлуатації талонів два роки.

Додаток А 
(обов’язковий)
Лицьовий бік талонів

--
Лицьовий бік талонів

Рисунок А.1. — Лицьовий бік талона типу 1

--
Лицьовий бік талона типу 1

Рисунок А.2. — Лицьовий бік талона типу 2 

Додаток Б 
(обов’язковий)
Зворотний бік талонів типів 1 та 2 

-
Зворотний бік талонів типів 1 та 2

Додаток В
(обов’язковий)
Зразок талонів типу 1 залежно від року проходження
чергового державного технічного огляду

Зразок талонів типу 1 залежно від року проходження

 
« О согласовании рекламы на транспортных средствах   Порядок проведения государственного технического осмотра колесных транспортных средств »

Популярное