Автозакон

Зона пользователя

Иск о признании о признании возмещения вреда нанесенного незаконными действиями

Печать E-mail
Шевченківський районний суд м. Києва вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-б, м. Київ, 04053
Позивач: Іванов Іван Іванович вул. Хрещатик, 25, м. Київ тел.: _________ e-mail: _____________
Відповідач: КП «Київтранспарксервіс» вул. Леонтовича, 6, м. Київ, тел.: невідомий e-mail: невідомий


ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання відшкодування шкоди завданої незаконними діями

1. Фактичні обставини справи.
Я, громадянин України Іванов Іван Іванович є власником транспортного засобу (автомобілю) державний №________ .

00.00.08 року о 00-00 годин я, залишив свій вищевказаний транспортний засіб біля ________________________, що знаходиться за адресою: вул. _________________________, м. Київ.

На моє здивування, повернувшись на місце де було залишено мій автомобіль через __ хвилин, я його на даному місці не знайшов.

Звернувшись до найближчого наряду ДАІ для повідомлення про зникнення мого автотранспортного засобу та його можливе викрадення, мені працівниками ДАІ було повідомлено, що мій автомобіль за порушення правил зупинки та стоянки було переміщено у примусовому порядку (евакуйовано) на штрафний майданчик КП «Київтранспарксервіс», що знаходиться за адресою:________, працівниками даного підприємства.

Прибувши на вищевказаний штраф майданчик, я дійсно віднайшов там свій автотранспортний засіб, в той же час працівниками КП «Київтранспарксервіс» мені було повідомлено, що для того щоб отримати свій автомобіль, я маю сплати штраф у розмірі: ______, а також оплатити послуги їхнього підприємства щодо евакуації в сумі _____________.
(Варіант. Вийшовши через ____ хвилин, я побачив, що біля мого автомобілю знаходяться працівники ДАІ та працівники КП «Київтранспарксервіс.

Працівниками ДАІ мені було повідомлено, що мною було порушено правила зупинки та стоянки, про що було складено протокол про адміністративне правопорушення відповідальність за яке передбачена ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі КУпАП).)

На моє зауваження, що такого виду адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки та стоянки, як примусове переміщення транспортного засобу чинним законодавством не передбачено, працівниками КП «Київтранспарксервіс» мені було повідомлено, що вони керуються пунктами 8.2 – 8.13 додатку 2 «Правила паркування транспортних засобів у м. Києві» до рішення Київської міської ради № 47/207 від 26.09.2002.

Маючи на меті як найшвидше отримати свій автомобіль, мною було сплачено вищевказані суми, що підтверджується відповідними квитанціями.

Вважаю, що вищевказані дії працівників КП «Київтранспарксервіс» щодо примусового переміщення мого автомобіля та стягнення з мене оплати за здіснення даних послуг є незаконним, а мої витрати щодо повернення мого автотранспортного засобу підлягають відшкодуванню з огляду на наступне :

2. Мотиви та обґрунтування позовних вимог.
Порядок зупинки і стоянки транспортних засобів встановлено Правилами дорожнього руху України, затвердженими Постановою Кабінету міністрів України від 10 жовтня 2001 року №1306 (надалі Правила дорожнього руху), зокрема пунктами 15.1 – 15.14. Згідно з п. 1.9 Правил дорожнього руху, особи, які порушують Правила дорожнього руху, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Єдиним актом законодавства, що встановлює відповідальність за порушення правил дорожнього руху, зокрема порядку зупинки і стоянки транспортних засобів, є Кодекс України про Адміністративні Правопорушення (надалі КУпАП).

Жодним актом законодавства не передбачено прав органів місцевого самоврядування щодо встановлення додаткової адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху в цілому та зупинки і стоянки зокрема.

Відповідно до ч. 2 ст. 122 КУпАП порушення правил зупинки і стоянки тягнуть за собою попередження або штраф.

Таким чином, відповідальності за порушення правил зупинки та стоянки у вигляді примусового переміщення транспортного засобу чинним законодавством України не передбачено.

В той же час, посилання працівників КП «Київтранспарксервіс» на пункти 8.2 – 8.13 додатку 2 «Правила паркування транспортних засобів у м. Києві» до рішення Київської міської ради № 47/207 від 26.09.2002 є нікчемним оскільки, відповідальність за порушення правил зупинки та стоянки встановлюється лише законом, а саме КУпАП.

Згідно з ч. 1 ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Таким чином, здійснюючи примусову евакуацію мого автомобілю та зобов’язуючи оплатити послуги щодо евакуації, мене по суті було повторно притягнуто до адміністративно відповідальності на рівні із сплатою штрафу у порядку встановленому КУпАП.

Окрім того, надання послуг здійснюється виключно на добровільних засадах, якщо інше не встановлено законом. Жодним актом законодавства обов’язковість отримання та оплати послуг евакуації автотранспортних засобів не передбачена.

Жодних договірних відносин між мною та КП «Київтранспарксервіс» про надання послуг евакуації мого автомобілю ніколи не існувало. Я ніколи не потребував та не замовляв в КП «Київтранспарксервіс» послуги з евакуації мого транспортного засобу .

Таким чином, надання послуг щодо евакуації мого автотранспортного засобу було вчинено проти моєї волі та є незаконним.

Слід також зазначити, що примусове переміщення мого транспортного засобу, спричинило тимчасове обмеження у здійсненні мною права власності на автомобіль.

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

З викладеного вище вбачається, що примусове переміщення мого транспортного засобу працівниками КП «Київтранспарксервіс» було здійснено незаконно, призвело до порушення моїх конституційних прав та причинило мені матеріальні збитки на суму:_________

Отже, враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 41, 61, Конституції України, ст.ст. 16, 316, 319 Цивільного кодексу України, ст.ст. 3, 109, 118, 119, 120, Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Прийняти дану позовну заяву до розгляду;
2. Стягнути із КП «Київтранспарксервіс» на користь Іванова І.І. _______________грн. в якості відшкодування матеріальної шкоди завданої незаконними діями щодо примусового переміщення транспортного засобу.

Додатки:
1. Докази сплати судового збору.
2. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № ___________від _______
3. Квитанція про слати послуг евакуації №_____ від _________
4. Копія позовної заяви відповідачу із усіма доданими документами

00.00.2008р. Іванов І.І.
 
« Апелляционная жалоба на состояние опьянения   Текст телеграммы в суд с просьбой перенести заседание суда на другую дату »

Популярное