Автозакон

Зона пользователя

Текст телеграммы в суд с просьбой перенести заседание суда на другую дату

Печать E-mail
Справу про адміністративне правопорушення, передбачене ст.. __________________ КпАП України, щодо мене, призначену розглядом на „___”___________ 200__р., прошу перенести розглядом на іншу дату, у зв’язку із несвоєчасним повідомленням мене про дату розгляду, до того ж, у порядку, не передбаченому КпАП, необхідністю звернутися до адвоката, підготувати письмове клопотання по справі, зібрати документи щодо характеристики особи, а також керуючись ст..268 КпАП України.

 
« Иск о признании о признании возмещения вреда нанесенного незаконными действиями

Популярное